Simo Ripatti

(1975, asuu Turengissa)
Simo Ripatti

Simo Ripatin näyttely Galleria Å:ssa koostuu kahdesta omalla tavallaan tilallisesta teoksesta.  Yhdessä ne muodostavat tulkinnan luokittelusta, jonka avulla hahmotamme maailmaa sekä muodostamme erilaisia ryhmittelyjä ja jäsennyksiä. Ripatin teokset eivät pyri määrittelemään luokittelun käsitettä tai edes sen tarpeellisuutta. Ne ehdottavat näkökulmia siihen liittyvien kysymysten käsittelyyn. Galleriaan rakennetut tilat hahmottuvat lopulta samasta näkökulmasta, vaikka katseen suunta näennäisesti muuttuukin.

Simo Ripatin teokset 
Galleria Å:ssa 
22.12.2017–28.1.2018

simoripatti.com