Anna Estarriola

(1980, asuu Helsingissä)
Anna Estarriola

Kolme hahmoa yrittää kommunikoida keskenään äänieristetyssä huoneessa. Hahmot ovat kuin hypoteettisen keksinnön alustavia prototyyppejä. Ne tarjoavat erilaisia tapoja tarkastella persoonallisuuden rajat ylittävää olemassaoloa sekä fyysistä pysyvyyttä. Kukin hahmo käyttää omaa abstraktia kieltään, esittäen olevansa tietoinen itsestään ja toisista. Installaatio kuvaa todellisuuden ja keinotekoisen, subjektin ja objektin sekä ymmärtämisen ja väärin ymmärtämisen välisiä jännitteitä ja vääristymiä.

Anna Estarriolan installaatio
Aboa Vetus & Ars Novassa
17.11.2017–8.4.2018

www.annaestarriola.com

Anna Estarriola: Kokous, 2017. Mediainstallaatio. Kuva: Jari Nieminen.
Anna Estarriola: Kokous, 2017. Mediainstallaatio. Kuva: Jari Nieminen.
Anna Estarriola, yksityiskohta teoksesta Kokous, 2017. Mediainstallaatio. Kuva: Jari Nieminen.
Anna Estarriola, yksityiskohta teoksesta Kokous, 2017. Mediainstallaatio. Kuva: Jari Nieminen.