i Turku Biennaali 2017 | Turku Biennial 2017

TURKU BIENNAALI 2017

Vapaat kädet. Kahdeksas Turku Biennaali on nykytaidetta ajassa ja muutoksessa

Hakuaika vuoden 2017 Turku Biennaaliin on päättynyt.

Aboa Vetus & Ars Nova -museo järjestää kahdeksannen Turku Biennaalin yhteistyössä Turun Taiteilijaseuran kanssa. Turku Biennaali -näyttely on esillä Aboa Vetus & Ars Novassa vuoden 2017 marraskuusta vuoden 2018 helmikuun loppuun. Turun Taiteilijaseuran Galleria Å:ssa nähdään neljä lyhytkestoisempaa biennaalinäyttelyä samalla aikavälillä.

Näyttelyyn valitaan 14 suomalaista tai Suomessa työskentelevää taiteilijaa. Neljä valituista taiteilijoista toteuttaa uuden teoksen Galleria Å:n tiloihin ja 10 taiteilijaa Aboa Vetus & Ars Novaan. Valinnan tekevät elokuussa 2016 vapaa kuraattori Pirkko Siitari, Turun Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Riina Kotilainen ja Aboa Vetus & Ars Novan työryhmä sekä myöhemmin valittava yleisöraadin edustaja.

Turku Biennaali 2017 antaa taiteilijoille vapaat kädet

Muutos on pysyvä osa nykytaidetta ja Turku Biennaalia. Kahdeksas Turku Biennaali elää ajassa, jonka tulkkina nykytaide toimii. Aiemmista vuosista poiketen näyttelyä ei vuonna 2017 koota ennalta määritellyn teeman ympärille. Turku Biennaali antaa tilan sille, mikä taiteen tekijöitä juuri siinä hetkessä puhuttaa: Näyttelyn keskiössä ovat teokset, jotka ilmentävät sen hetken kiinnostavimpia aiheita, ajatuksia ja pohdintoja. Näyttely tuottaa näkymän 100-vuotiaan Suomen tilaan vuonna 2017.

Talvella 2017 näemme taidetta, joka on syntynyt mahdollisuuksille avoimessa ilmapiirissä. Turku Biennaali 2017 avaa ovensa vapaalle ajattelulle, tekemiselle ja kokeilulle. Museo luo mahdollisuuksia ja yhteyksiä. Taiteilijoilla on vapaat kädet.Free rein. The eighth Turku Biennial lives in a time interpreted by contemporary art

The application time for Turku Biennial 2017 has ended.

The Aboa Vetus & Ars Nova museum organizes the eighth Turku Biennial in 2017 in collaboration with Turku Artists' Association. In Aboa Vetus & Ars Nova, the Turku Biennial exhibition will be on display from November 2017 to the end of February 2018. In Turku Artists' Association's Gallery Å, four briefer biennial exhibitions will be presented during the same time period.

Fourteen Finnish artists or artists working in Finland will be chosen for the exhibition. Four of the chosen artists will execute a work in the space of Gallery Å and ten artists in Aboa Vetus & Ars Nova. The choice will be made in August 2016 by the freelance curator Pirkko Siitari, Turku Artists' Association's executive director Riina Kotilainen, Aboa Vetus & Ars Nova's work team and a representative of the public jury..

The artists have free rein

Change is a constant part of contemporary art and Turku Biennial. The eighth Turku Biennial lives in a time interpreted by contemporary art. Diverging from the previous years, in 2017 the exhibition is not assembled around a particular theme. Turku Biennial makes room to what engages the makers of art at that very moment: the core of the exhibition is in works that embody the most interesting subjects, thoughts and deliberations of that moment. The exhibition provides a view on the state of the 100-year-old Finland in 2017.

In the winter of 2017, we will see art born for possibilities in an open-minded atmosphere. Turku Biennial 2017 open its doors to free thinking, doing and experimenting. The museum creates possibilities and connections. The artists have free rein.